Loading color scheme

Het buikbrein: wijs & gevoelig

Steeds meer artsen adviseren hun patiënten hypnotherapie als behandeling bij Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Dit heeft alles te maken met de zenuwverbinding tussen ons hoofd en onze buik: de hersen-darm-as. Deze verbinding doet namelijk iets heel bijzonders: het 'vertaalt' als het ware gedachten in lichamelijke reacties in de darmen. Onze darmen bevatten minsten zoveel hersencellen als ons hoofdbrein. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze buik ook wel wordt beschouwd als ons tweede brein: het buikbrein. We hebben dus allemaal een hele slimme buik. Maar die buik kan wel in de loop van de tijd iets verkeerds hebben aangeleerd of iets belangrijks zijn vergeten - namelijk dat de darmen van oorsprong prima hun werk kunnen doen.

Bij de hypnotherapeutische behandeling van PDS gebruiken we het vermogen van het 'buikbrein' om nieuwe dingen te leren samen met het vermogen om in verbinding met het 'hoofdbrein' informatie te ontvangen en te verwerken. Hierdoor is het mogelijk om:

• meer vertrouwen te krijgen in het eigen lichaam;

• lichaamsprocessen bewuster te leren beïnvloeden, dus óók de darmwerking!

• te leren omgaan met stress.

Alleen al het feit dat je als het ware het gesprek aangaat met je buik, gaat luisteren naar lichaamssignalen, geeft je een stukje regie terug. De veranderingen zijn vaak geleidelijk merkbaar. Je voelt je steeds vaker goed, meer ontspannen en energieker. Je brengt minder vaak (of juist vaker) een bezoek aan het toilet. Je houding ten opzichte van je buik zal steeds positiever worden.

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found