Loading color scheme

Angst, paniek en hyperventilatie

De angst nodigt ons uit om onszelf niet vanuit andere mensen en hun erkenning te definiëren, maar de reden van ons bestaan in andere waarden te zoeken: in helderheid, eerlijkheid en echtheid.

Angst hoort bij de mens. Er is geen mens zonder angst. Het gevoel van angst kennen we dan ook allemaal. Zonder angst zouden we geen maat kennen. Natuurlijk zijn er angsten die ons overvallen, ons verlammen en ons kwellen. Angst is een gevoel dat we niet onder controle hebben. Het is een onbestemde of gerichte emotie die maakt dat je niet kan denken, voelen, handelen en reageren zoals je dat zou willen.

Angst: een nuttige emotie

Angst is een normale en functionele emotie die ons voor gevaar kan behoeden. Deze reële angst is een angst die wij in een bedreigende situatie ervaren en waarbij wij onszelf met behulp van ons handelen proberen te beschermen of voor gevaar te behoeden.

Er is sprake van een irreële angst als de bedreigende situatie niet meer bestaat, maar de angst er nog wel is. Het wordt problematisch wanneer je een overmaat aan angst ervaart die niet reëel is gezien de situatie in het hier en nu. Deze angst neemt dan als het ware de regie van je over en zorgt ervoor dat je niet meer zo kunt functioneren zoals je graag zou willen. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe groter de kans dat je jouw angstklachten snel kunt oplossen.

Paniekaanval symptomen

Bij angst kunnen plotselinge angst- en paniekaanvallen optreden. Een dergelijke angstaanval ontstaat niet door een situatie van buitenaf en is dus niet voorspelbaar. Bij een paniekaanval ontstaan heftige lichamelijke reacties, zoals hartkloppingen, transpireren en kortademigheid. Ook komt hyperventilatie vaak voor bij een paniekaanval. Een paniekaanval gaat vaak gepaard met angst voor de dood en de angst ‘het verstand’ te verliezen. Herken je dit? Wist je dat de oorsprong van een paniekaanval te vinden is bij langdurig opgekropte emoties? Vooral boosheid en verdriet kunnen heel lang en diep zijn weggestopt. Het herstellen van het contact met het gevoel en het leren uiten van emoties zullen dan ook een rode draad vormen in de behandeling van angst- en paniekaanvallen. Je zult merken dat hoe meer ‘voelend’ je weer kunt zijn en hoe beter je emoties in het moment zelf op een liefdevolle manier leert uiten, dat angst- en paniekaanvallen “overbodig” worden.

Hyperventilatie symptomen

Hyperventilatie kan erg beangstigend zijn en de meeste mensen weten nog precies waar ze waren toen ze hun eerste hyperventilatie-aanval kregen. Alhoewel hyperventilatie erg vervelend is om mee te maken, is het goed om te weten dat het geen kwaad kan. Wanneer je hyperventileert haal je te snel of te diep adem. Wanneer je meer dan 20x per minuut ademhaalt (zonder dat je je inspant uiteraard), is er sprake van hyperventilatie. Normaal gesproken ademen we zo 10x per minuut. Bij hyperventilatie kun je last krijgen van de volgende lichamelijke reacties:

• duizeligheid en benauwdheid

• hartkloppingen en pijn op de borst

• tintelingen rond de mond of de vingers en een droge mond

• misselijkheid en hoofdpijn

De concrete klachten bij hyperventilatie kenmerken zich door het gevoel de controle te verliezen en een akelig ijl of leeg gevoel in je hoofd, soms ook angst en paniek. Hyperventilatie kan veroorzaakt worden door stress, angst, overbelasting of ernstige vermoeidheid. Zoals hiervoor beschreven kan hyperventilatie ook onderdeel zijn van een paniekaanval. Hyperventilatie heeft altijd een (onbewuste) oorzaak. Naast ademhalings- en ontspanningsoefeningen is het goed deze (onbewuste) oorzaak te onderzoeken. Hypnotherapie is een mooie behandelmethode om deze oorzaak te onderzoeken en heeft een ontspannende werking.

Angst en hypnotherapie

Met hypnotherapie kun je het contact met jouw gevoel herstellen. Dan hoeven angst- en stressgevoelens steeds minder te pieken om door jou opgemerkt te worden en kun je beter in balans blijven. In de therapie kun je het vertrouwen in jezelf herstellen en je draagkracht versterken, wat betekent dat je je flexibiliteit vergroot en beter om kan gaan met stress en problemen. Wist je dat je bij angst, vooral bij hevige angst, eigenlijk een vorm van trance ervaart? Dit komt omdat je op dat moment sterk bent gericht op je eigen binnenwereld. Hypnotherapie is ook hierom effectief bij angst omdat het feilloos aan kan haken in deze trance en de angst vanbinnen uit kan onderzoeken en transformeren.

Wil je hier meer over weten of direct de stap nemen om met jouw angst, paniekaanval en/of hyperventilatie aan de slag te gaan? Vul dan het contactformulier in!